Report Categories


excel-icon
pdf-icon
csv-icon
xml-icon
VAN BUREN COUNTY COUNTY CODE: 71
  Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Quarter 1 Average Quarter 2 Average Quarter 3 Average Quarter 4
ADA 2032.82346723 2032.82346723
ADT 1800.85412262 1800.85412262
ADM 2123.63002114 2123.63002114

WASHINGTON COUNTY COUNTY CODE: 72
  Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Quarter 1 Average Quarter 2 Average Quarter 3 Average Quarter 4
ADA 40448.33136447 40448.33136447
ADT 29039.7343435 29039.7343435
ADM 42145.12790522 42145.12790522

WHITE COUNTY COUNTY CODE: 73
  Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Quarter 1 Average Quarter 2 Average Quarter 3 Average Quarter 4
ADA 11841.13313198 11841.13313198
ADT 8707.68365348 8707.68365348
ADM 12388.04584919 12388.04584919

WOODRUFF COUNTY COUNTY CODE: 74
  Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Quarter 1 Average Quarter 2 Average Quarter 3 Average Quarter 4
ADA 894.036268 894.036268
ADT 502.07059801 502.07059801
ADM 934.1683278 934.1683278

YELL COUNTY COUNTY CODE: 75
  Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Average Quarter 1 Average Quarter 2 Average Quarter 3 Average Quarter 4
ADA 3886.0507417 3886.0507417
ADT 3663.10085649 3663.10085649
ADM 4056.21273263 4056.21273263

1 2 3 4 5 6 7 8